OTRSP for Linux

Polski

OTRSP Controller to oprogramowanie napisane przez mojego syna Stasia SO5OS, które steruje przełącznikiem antenowym z protokołem OTRSP.
Oprogramowanie jest dostępne dla systemu operacyjnego Linux.
Instalacja w Ubuntu LTS:

mkdir otrsp
cd otrsp
sudo apt install git build-essential cmake qtbase5-dev
git clone https://github.com/Staszyslaw/otrsp
mkdir Release
cmake -S . -B Release -D CMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build Release
cd Release && ./otrsp

Oprogramowanie stworzy w katalogu 2 pliki.
1. windowspos – które zapamiętuje ustawienie okna na pulpicie
2. config.json – w tym pliku stawiamy port szeregowy (jedynie nazwę ttyS0, ttyUSB1, etc.)
– autoConnect – ustawiamy czy po uruchomieniu programu ma automatycznie nawiązywać połączenie z portem szeregowym
– w polu text dajemy opis na klawisz.

Więcej informacji pod tym linkiem -> https://github.com/Staszyslaw/otrsp

Jeżeli w programie są jakieś błędy lub macie życzenia, to zachęcam do otworzenie issue na GitHubie

Używany przełącznik:
https://www.sp1bks.pl/?p=productsMore&iProduct=347

English

OTRSP Controller is software written by my son Stas SO5OS that controls the antenna switch with the OTRSP protocol.
The software is available for the Linux operating system.
Installation in Ubuntu LTS:

mkdir otrsp
cd otrsp
sudo apt install git build-essential cmake qtbase5-dev
git clone https://github.com/Staszyslaw/otrsp
mkdir Release
cmake -S. -B Release -D CMAKE_BUILD_TYPE = Release
cmake --build Release
cd Release && ./otrsp


The software will create 2 files in the directory.
windowspos – which remembers the window position on the desktop
config.json – in this file we set the serial port (only the name ttyS0, ttyUSB1, etc.)
autoConnect – set whether it should automatically establish a connection with the serial port after starting the program
in the text field we give a description on the key.

More information at this link -> https://github.com/Staszyslaw/otrsp

If there are any bugs in the program or you have any requests, I encourage you to open an issue on GitHub